De politie reorganiseert. Op deze website lees je wat de personele reorganisatie naar verwachting voor jou betekent. Heb je vragen over de aanpak en de gevolgen van de personele reorganisatie? Op deze website vind je de antwoorden.

De website is ontwikkeld door de korpsleiding van de Nationale Politie, de vier landelijke politievakbonden ACP, NPB, VMHP en ANPV, en de Centrale Ondernemingsraad. De vragen worden regelmatig aangevuld, zodra we merken dat veel mensen dezelfde nieuwe vraag hebben.

Heb je een persoonlijke vraag? Dan kun je die het best stellen aan je leidinggevende. Ook kun je terecht bij je personeelsbegeleider of het informatiepunt in je eenheid. Natuurlijk kun je altijd advies inwinnen bij je bond.

Let op. Aan de informatie op deze website kun je geen rechten ontlenen.